6. Giữ gìn vóc dáng: 30 phút quan hệ tình dục có thể đốt cháy tới 100 calo. Và nếu bạn có hoạt động tình dục 2 lần/ tuần, bạn sẽ đốt cháy 5.000 calo mỗi năm. Vì vậy, đây được coi là một phương pháp tập luyện tuyệt vời để làm săn chắc các nhóm cơ khác nhau và giữ cho chân tay linh hoạt.
6. Giữ gìn vóc dáng: 30 phút quan hệ tình dục có thể đốt cháy tới 100 calo. Và nếu bạn có hoạt động tình dục 2 lần/ tuần, bạn sẽ đốt cháy 5.000 calo mỗi năm. Vì vậy, đây được coi là một phương pháp tập luyện tuyệt vời để làm săn chắc các nhóm cơ khác nhau và giữ cho chân tay linh hoạt.
Linh Trang (Theo Mirror)