8. Giúp giảm nguy cơ tiểu không tự chủ: Quan hệ tình dục đều đặn là bài tập tuyệt vời cho cơ sàn chậu của phụ nữ - cơ kiểm soát cực khoái và cũng ngăn chặn dòng nước tiểu, giảm rò rỉ và tiểu không tự chủ.
8. Giúp giảm nguy cơ tiểu không tự chủ: Quan hệ tình dục đều đặn là bài tập tuyệt vời cho cơ sàn chậu của phụ nữ - cơ kiểm soát cực khoái và cũng ngăn chặn dòng nước tiểu, giảm rò rỉ và tiểu không tự chủ.
Linh Trang (Theo Mirror)