1. Giúp bạn trông trẻ hơn: Bác sĩ David Weeks, Bệnh viện Hoàng gia Edinburgh đã thực hiện nghiên cứu sâu rộng của mình và chứng minh được rằng những người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi có đời sống tình dục viên mãn trông trẻ hơn 5 đến 7 tuổi.
1. Giúp bạn trông trẻ hơn: Bác sĩ David Weeks, Bệnh viện Hoàng gia Edinburgh đã thực hiện nghiên cứu sâu rộng của mình và chứng minh được rằng những người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi có đời sống tình dục viên mãn trông trẻ hơn 5 đến 7 tuổi.
Linh Trang (Theo Mirror)