16. Chữa đau đầu: Điều này là do khi quan hệ tình dục, hoóc môn tình yêu oxy oxytocin được tiết ra giúp làm giảm đau hiệu quả.
16. Chữa đau đầu: Điều này là do khi quan hệ tình dục, hoóc môn tình yêu oxy oxytocin được tiết ra giúp làm giảm đau hiệu quả.
Linh Trang (Theo Mirror)