20. Cải thiện tâm trạng suốt cả ngày: Nhà khoa học người Mỹ, Tiến sĩ Debby Herbenick phát hiện ra rằng, những người trưởng thành “yêu” vào buổi sáng không chỉ lạc quan hơn mà còn được hưởng lợi từ hệ thống miễn dịch mạnh hơn trong suốt cả ngày.
20. Cải thiện tâm trạng suốt cả ngày: Nhà khoa học người Mỹ, Tiến sĩ Debby Herbenick phát hiện ra rằng, những người trưởng thành “yêu” vào buổi sáng không chỉ lạc quan hơn mà còn được hưởng lợi từ hệ thống miễn dịch mạnh hơn trong suốt cả ngày.
Linh Trang (Theo Mirror)