Chuyển giao Cảng Nha Trang về tỉnh Khánh Hòa quản lý

22/11/2014 09:50

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án chuyển giao Cảng Nha Trang về UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý.

chuyển giao cảng nha trang về tỉnh khánh hòa quản lý
Cảng Nha Trang sẽ được quy hoạch lại thành cảng du lịch - Ảnh K.T

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chỉ đạo hướng dẫn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ GTVT, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn Vinalines và UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận phần vốn nhà nước do Vinalines đang làm đại diện chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang; đồng thời hướng dẫn UBND tỉnh Khánh Hòa thanh toán kinh phí cho Vinalines theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm tiếp tục bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang sau khi tiếp nhận; quản lý, khai thác, sử dụng cảng Nha Trang phù hợp với các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.

Tiến Minh