Chuyển giao phần vốn nhà nước tại Cienco 5 về SCIC

14/06/2017 13:39

Bộ GTVT chính thức chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Cienco 5 về SCIC.

chuyển giao phần vốn nhà nước tại cienco 5 về scic

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và Phó tổng giám đốc SCIC Hoàng Nguyên Học ký biên bản chuyển giao Cienco 5 về SCIC

Sáng nay (14/6), Bộ GTVT tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco 5). về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo báo cáo, năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho phép thực hiện CPH 10 Tổng công ty thuộc Bộ GTVT, trong đó có Cienco 5. Ngày 6/1/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Cienco 5 và đến tháng 6/2014, doanh nghiệp này chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Năm 2016, thực hiện chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về SCIC, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã có Nghị quyết về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại một số công ty cổ phần trong đó có Cienco 5 và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Hiện Cienco 5 có số vốn điều lệ là 439 tỷ đồng, cổ đông Nhà nước nắm giữ 175,6 tỷ đồng, chiếm 40% vốn điều lệ. Tổng công ty có 3 người đại diện phần vốn Nhà nước giữ chức danh chủ tịch và thành viên HĐQT. Năm 2016, doanh thu của đơn vị này đạt 741 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,94 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 453,7 tỷ đồng; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ chuyển giao, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, việc chuyển giao nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về việc chuyển dần các doanh nghiệp nhà nước về SCIC, tách dần vai trò chủ quản của các Bộ về các doanh nghiệp. Đối với việc chuyển giao Cienco 5 về SCIC, Thứ trưởng Trường mong rằng, sau khi chuyển giao, SCIC sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để phát triển Cienco 5. “Cienco 5 sau khi chuyển về SCIC tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành nhiệm vụ của mình, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, đặc biệt là về quản trị doanh nghiệp, hướng tới hoạt động đa ngành, ngoài thế mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và giảm dần phần vốn nhà nước”, Thứ trưởng Trường nói.

Tiếp nhận Cienco 5, Phó Tổng giám đốc SCIC Hoàng Nguyên Học cho biết, với số vốn nhà nước tại Cienco 5 đã nâng tổng số vốn Nhà nước tại 64 doanh nghiệp mà Bộ GTVT chuyển giao cho SCIC lên 1.453 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển giao, SCIC đã thực hiện tốt vai trò cổ đông Nhà nước tại các doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

Ông Học đề nghị Bộ GTVT tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ Cienco 5 trong hoạt động SXKD, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về GTVT. “SCIC sẽ tiếp tục cùng với người đại diện phần vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị, ban điều hành của Cienco 5 đề ra chiến lược, kế hoạch, giải pháp để doanh nghiệp phát huy được thế mạnh, truyền thống, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước ngày càng hiệu quả”, ông Học khẳng định.

Xem thêm video:

Thanh Thúy