Chuyển một đường tỉnh ở Gia Lai thành quốc lộ

17/08/2017 17:12

Ngày 17/8, ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết: Tỉnh lộ 662 đã được chuyển thành quốc lộ.

Chuyển một đường tỉnh ở Gia Lai thành quốc lộ 1

Tỉnh lộ 662 đã được chuyển thành Quốc lộ 

Ông Quế cho biết, Quyết định số 2383/BGTVT về việc chuyển tuyến tỉnh lộ 662 từ Km 67 đến Km 80 dài 13 km đi trùng Km 392+00 đến Km 405+00 đường Trường Sơn Đông, tỉnh Gia Lai cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, bảo trì và khai thác.

Theo đó, chuyển đoạn tuyến đường tỉnh lộ 662 từ Km 67 đến Km 80 đi trùng với đường Đông Trường Sơn từ Km392+00 đến Km405+00 vào hệ thống đường quốc lộ Trường Sơn Đông với tổng chiều dài tuyến là 13 km, giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, bảo trì và khai thác. 

Bộ GTVT chấp thuận sửa chữa các đoạn hư hỏng nặng nề, mặt đường, thảm bảo trì, bổ sung rãnh thoát nước đoạn qua trung tâm, khu dân cư của huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai từ Km 394+600 đến Km 405 đường Trường Sơn Đông với chiều dài thảm bảo trì là 9,1 km, chiều dài rảnh thoát nước 2 bên đường là 3,1 km. Tổng kinh phí dự kiến là 47,8 tỷ đồng và giao cho Vụ Kết cấu Hạ tầng giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp dự án sửa chữa nêu trên vào kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2018.

Bộ GTVT còn giao tuyến đường này cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền cho Sở GTVT tỉnh Gia Lai tiếp tục quản lý đoạn tuyến từ Km 392+00 đến Km 405+00 đường Trường Sơn Đông để quản lý được liên tục, thuận lợi cho công tác phòng-chống khắc phục sự cố, bão lũ và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến...

Tạ Vĩnh Yên