Chuyên nghiệp hóa quản lý, nâng chất lượng công trình

01/03/2014 06:43

Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng của ngành GTVT, chuyên nghiệp hóa quản lý các dự án là vấn đề sống còn.