Chuyện người giao thông bám biển xây đảo ở Trường Sa

05/07/2016 11:31

Ban QLDA Biển Đông đã tham gia xây dựng nhiều công trình trên những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc...

Đình Quang