Hôm nay (17/11), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng thực hiện chuyến kiểm tra, thị sát đầu tiên tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. 
Các dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu, QL45 - Nghi Sơn, Mai Sơn - QL45 là ba điểm đến đầu tiên được Tư lệnh ngành GTVT lựa chọn kiểm tra.
Hôm nay (17/11), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng thực hiện chuyến kiểm tra, thị sát đầu tiên tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Các dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu, QL45 - Nghi Sơn, Mai Sơn - QL45 là ba điểm đến đầu tiên được Tư lệnh ngành GTVT lựa chọn kiểm tra.
Nam Khánh,Biển Ngọc