Cienco 4 điểm sáng về công tác an toàn, vệ sinh lao động

06/09/2014 10:14

Cienco 4 là một trong số những đơn vị đầu trong ngành GTVT xây dựng và hoàn thiện Hệ thống quản lý ATLĐ, sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:2007.