CIENCO4 tăng vốn điều lệ, thành lập công ty mới về lĩnh vực giao thông

03/12/2021 11:53

Tập đoàn CIENCO4 điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên hơn 2.200 tỷ đồng, thành lập một công ty mới để phát triển trụ cột xây dựng hạ tầng giao thông.

Sáng nay (3/12), Công ty cổ phần Tập đoàn C4G (C4G) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đại diện lãnh đạo C4G cho biết, thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, song, C4G đã sớm nhận định tình hình, nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Vì vậy, tiến độ thi công tại các công trường dự án được duy trì ổn định, công tác thi công xây lắp triển khai đúng tiến độ cam kết.

CIENCO4 tăng vốn điều lệ, thành lập công ty mới về lĩnh vực giao thông 1

Đoàn Chủ tịch CIENCO4 điều hành Đại hội cổ đông bất thường vào sáng nay (3/12)

“Theo kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên, doanh thu hợp nhất quý III năm 2021, doanh thu thuần C4G đạt 460 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 15% lên gần 1.500 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng đạt hơn 56 tỷ đồng, tăng 4%. Riêng năm 2021 dự báo doanh thu của C4G sẽ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước khoảng 227 tỷ đồng”, lãnh đạo C4G nói và cho biết, dựa trên các kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, công ty sẽ tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông tại thị trường Việt Nam, tiến tới hội nhập và tiệm cận với quốc tế trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ, cung cấp dịch vụ khép kín với 4 hoạt động trọng tâm bao gồm: Hoạt động đầu tư; Thi công xây lắp; Hoạt động quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động đầu tư phát triển bất động sản và các dịch vụ gắn liền với đường cao tốc.

“C4G cũng tiếp tục phát triển theo định hướng từng bước trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh; lấy chiến lược xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông làm chủ đạo, phát triển ngành nghề khác một cách hợp lý, đẩy mạnh đầu tư, đổi mới quản lý sang các lĩnh vực như phát triển bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng”, đại diện C4G thông tin.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước đó, C4G đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 1.100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xem xét chiến lược phát triển kinh doanh trong trung hạn và cân nhắc các cơ hội đầu tư mới tiềm năng trong giai đoạn 2021 - 2022, Đại hội đã đồng thuận thông qua kế hoạch điều chỉnh tăng vốn điều lệ của C4G lên hơn 2.200 tỷ đồng, thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, thời gian thực hiện dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

“Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, Công ty sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng (500 tỷ đồng); thanh toán các khoản nợ vay cá nhân (130 tỷ đồng); thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp vật tư (100 tỷ đồng) và thanh toán vốn lưu động khác (hơn 393 tỷ đồng)”, lãnh đạo C4G thông tin thêm.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội sáng nay, 100% cổ đông đã nhất trí, kế hoạch thành lập Công ty TNHH MTV BOT tuyến tránh thành phố Vinh do C4G sở hữu 100% vốn điều lệ.

Công ty mới có vốn điều lệ 220 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng khác theo hình thức BOT, BOO, PPP; quản lý, vận hành, khai thác công trình đường bộ; duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình đường bộ.

Hồng Phương