CIENCO4 tổ chức thành công đại hội cổ đông

10/05/2014 17:00

Ngày 10/5, Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 – Công ty cổ phần (CIENCO4) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Ngày 10/5, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 – Công ty cổ phần (CIENCO4) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Tới dự có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và hơn 1.450 cổ đông, người đại diện, đại diện cho gần 60 triệu cổ phần (chiếm 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

cienco4 tổ chức thành công đại hội cổ đông
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất CIENCO4 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 - Công ty cổ phần; Chủ trương niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2018.

Đại hội cũng bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014- 2019 với 7 thành viên gồm các ông: Nguyễn Quang Vinh; Lê Ngọc Hoa; Trần Tuấn Lộc; Ngô Trọng Nghĩa; Nguyễn Vĩnh Lộc; Hoàng Văn Đào; Nguyễn Tuấn Huỳnh. 

Tại phiên họp lần thứ nhất của HĐQT, ông Nguyễn Quang Vinh được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019. Hai Phó Chủ tịch HĐQT là các ông Lê Ngọc Hoa và Trần Tuấn Lộc. Ông Lê Ngọc Hoa được HĐQT bầu giữ chức Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát có 3 thành viên gồm: bà Lương Thị Thanh Bình (trưởng ban), bà Nguyễn Thị Bình và bà Phạm Thị Quỳnh Hoa.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, CIENCO4 đã tổ chức thành công đợt phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng với kết quả toàn bộ số cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán hết với giá bình quân là 14.047 đồng/cổ phần (cao hơn 40,47% so với giá khởi điểm). 100% số lượng cổ phần CIENCO4 đưa ra đấu giá đã được bán hết với tổng giá trị thu về là hơn 226,5 tỷ đồng, trong đó có 65,3 tỷ đồng thặng dư vốn. Cổ đông Nhà nước nắm giữ 210 tỷ đồng, chiếm 35% tổng số vốn điều lệ.

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đánh giá cao nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của CIENCO 4 trong những năm qua. Từ một đơn vị đóng quân tại Nghệ An, CIENCO 4 đã chuyển trụ sở ra Hà Nội và vươn lên trở thành tổng công ty đạt sản lượng và doanh thu cao nhất khối xây lắp của ngành GTVT. Thứ trưởng Trường mong rằng, sau khi đại hội cổ đông thành công và chuyển sang hoạt động theo mô hình mới, CIENCO 4 tiếp tục phát huy truyền thống, thương hiệu để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và tiếp tục xây dựng tổng công ty thành đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây lắp.

N.Đ.T