Cienco4 ủng hộ 1 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo

21/10/2014 12:58

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Cienco4 đã dành hơn 32 tỷ đồng tham gia công tác xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện.

cienco4 ủng hộ 1 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo
Đại diện Ban Tổ chức đón nhận số tiền ủng hộ tương đương 5.000 thẻ BHYT từ lãnh đạo Cienco4 trao tặng

Số tiền do Cienco 4 ủng hộ sẽ dành 500 triệu đồng (tương đương 2.500 thẻ BHYT) cho phụ nữ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Nghệ An; 500 triệu đồng (2.500 thẻ BHYT) cho phụ nữ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh thành cả nước. Cienco4 hiện đang là một trong những đơn vị đi đầu của Bộ GTVT không chỉ về chất lượng, tiến độ dự án xây dựng hạ tầng giao thông mà còn trong các hoạt động cộng đồng, công tác xã hội. Gần đây nhất, trong Hội thao Cienco4 đầu tháng 10/2014, cán bộ công nhân viên và đối tác toàn Tổng công ty đã quyên góp hơn 8 tỷ đồng ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo thuộc tỉnh Nghệ An. Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2014, Cienco4 đã dành hơn 32 tỷ đồng tham gia công tác xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện.

Đình Quang