Cienco5 hoàn tất tiến trình cổ phần hóa

23/05/2014 15:16

Hôm qua, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco5) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông lần thứ Nhất, hoàn tất tiến trình cổ phần hóa (CPH) Tổng Công ty.

cienco5 hoàn tất tiến trình cổ phần hóa
Thứ trưởng Lê Đình Thọ phát biểu tại Đại hội Cổ đông lần thứ Nhất Tổng Công ty XDCTGT5


Tổng công ty (TCT) Xây dựng công trình giao thông 5, tiền thân là Ban Xây dựng 67 được thành lập ngày 23/4/1967. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Ban Xây dựng 67 được đổi tên thành Xí nghiệp Liên hợp Công trình III. Đến năm 1995, theo Quyết định số 90/TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT ra Quyết định thành lập lại TCT Xây dựng công trình giao thông 5, trực thuộc Bộ GTVT.


Từ năm 1996 đến năm 2010, TCT đã có những bước tiến vượt bậc. Từ một đơn vị có xuất phát điểm thấp tại khu vực miền Trung, TCT đã trở thành một trong những đơn vị mạnh về xây dựng công trình giao thông và kinh doanh địa ốc của ngành GTVT. 
 

Đại hội Cổ đông lần thứ Nhất TCT Xây dựng công trình giao thông 5 đã công bố tổng vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty mẹ - TCT gồm 56.164.000 cổ phần (CP) với tổng giá trị 561.640 triệu đồng. Trong đó, CP Nhà nước chiếm 71,22% với giá trị 400.000 triệu đồng; CP ưu đãi bán cho người lao động chiếm 0,33% với giá trị 1.851 triệu đồng; CP ưu đãi cho tổ chức Công đoàn TCT chiếm 0,89% với giá trị 5.000 triệu đồng; CP bán ra bên ngoài chiếm 27,56% với giá trị 154.789 triệu đồng; CP bán cho nhà đầu tư chiến lược chiếm 24,23% với giá trị 136.090 triệu đồng; CP phổ thông bán qua đấu giá và bán thỏa thuận chiếm 3,33% với giá trị 18.699 triệu đồng.

Theo lộ trình sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp, để hoạt động phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2005, ngày 30/6/2010, Bộ trưởng Bộ GTVT có Quyết định số 1847/QĐ-BGTVT về việc thành lập Công ty Mẹ - TCT Xây dựng công trình giao thông 5 trên cơ sở tổ chức lại cơ quan quản lý điều hành và các chi nhánh của TCT thành Công ty TNHHMTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT về việc sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước theo Kết luận số 50/KLTW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XI, TCT đã triển khai thực hiện công tác CPH doanh nghiệp theo các Văn bản và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT. 


Với mục tiêu thực sự đổi mới các hoạt động, TCT Xây dựng công trình giao thông 5 chủ trương bán bớt phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và phát hành thêm cổ phần (CP) tăng vốn điều lệ. Đặc biệt là tìm các nhà đầu tư chiến lược có năng lực về vốn, năng lực về thiết bị thi công, có kinh nghiệm về quản lý kinh doanh để tăng thêm sức mạnh của Tổng công ty sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần.


Theo đề nghị của TCT Xây dựng công trình giao thông 5  và Bộ GTVT, ngày 6/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 24/TTg  về việc phê duyệt phương án CPH Công ty mẹ - TCT Xây dựng công trình giao thông 5. Ngày 13/1/2014, Bộ  GTVT cũng đã ra Quyết định số 123/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt giá khởi điểm và danh sách nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án CPH Công ty mẹ - TCT Xây dựng công trình giao thông 5. 
 

cienco5 hoàn tất tiến trình cổ phần hóa
Cienco5 thi công đúc hẫng cầu Hùng Vương, Tuy Hòa, Phú Yên

Ông Bạch Ngọc Du - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện CPH Tổng công ty gặp không ít khó khăn. Một số đơn vị trong TCT đến nay chưa CPH được do khó khăn về tài chính; Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm công bố GTDN quá ngắn (chỉ 6 tháng)... Bên cạnh đó, tình hình phát hành cổ phiếu của TCT cũng không thu hút được nhà đầu tư dẫn đến còn một số cổ phần không bán được, buộc TCT phải điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ... Tuy nhiên, nhờ có sự nhận thức đúng đắn, đầy đủ và có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, TCT coi nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới DN và nhiệm vụ SXKD là hai nhiệm vụ trọng tâm nên tiến trình CPH đã diễn ra đúng trình tự, thời gian quy định. 


Cũng theo ông Bạch Ngọc Du, sau khi CPH, Cienco5 sẽ tiếp tục củng cố và phát triển ngành nghề truyền thống là xây dựng các công trình giao thông; Nhanh chóng tiếp cận, áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất như thi công cầu dây võng, dây văng... Bên cạnh đó, TCT chú trọng công tác xây dựng đội hình chủ lực trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng mà cụ thể là hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, khu dân cư, căn hộ cao tầng...


Đại hội Cổ đông lần thứ Nhất của TCT đã thông qua kế hoạch sản xuất trong 3 năm 2014 - 2016 với một số chỉ tiêu cụ thể như giá trị tổng sản lượng bình quân trong 3 năm đạt 4.750 tỷ đồng. Trong đó kinh doanh xây lắp 3.800 tỷ đồng; Đầu tư, kinh doanh 950 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức bình quân trong 3 năm là 12,3%. 


Trong bài phát biểu tại Đại hội Cổ đông lần thứ Nhất Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã biểu dương những cố gắng của Cienco5 trong việc đẩy nhanh tiến trình CPH Tổng Công ty. Thứ trưởng cũng nhắc lại bề dày truyền thống của Cienco5 từ những năm tháng chiến tranh đến sau hòa bình lập lại. Thứ trưởng đề nghị HĐQT Tổng Công ty cần phát huy truyền thống vẻ vang đó. Đặc biệt là cần duy trì và chú trọng nâng cao ngành nghề truyền thống là xây dựng cầu đường nhằm đưa Tổng Công ty XDCTGT5 ngày càng mạnh hơn trong giai đoạn mới sau khi đã cổ phần hóa. 


Trần Trình Lãm