Clip: Thực hư doanh nghiệp "lắp ráp xe khách bằng búa, cờ lê”

15:26, 13/05/2015

PV Truyền hình Giao thông có mặt cùng Cục Đăng kiểm VN trong buổi kiểm tra đột xuất công ty ô tô Hồng Hà.

Mới đây một tờ báo tại Hà Nội cho đăng tải bài "Thâm nhập xưởng lắp ráp xe khách “công nghệ búa, cờ lê” và chỉ đích danh doanh nghiệp này là Công ty TNHHH ô tô Hồng Hà.

Tuy nhiên, kết quả cuộc kiểm tra đột xuất của Cục Đăng kiểm VN cho thấyCông ty TNHH ô tô Hồng Hà hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn về sản xuất, lắp ráp xe khách từ 20-80 chỗ. Doanh nghiệp cũng đã được Bộ Công thương xác nhận là Đủ tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô…

Hoàng Nam - Huy Lộc