CNG Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

14/04/2017 10:50

Ngày 11/4/2017, CTCP CNG Việt Nam (mã CNG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Keyword đầu tiên có dấu

CNG đạt 120,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 14% kế hoạch đã đề ra.

Năm 2016, CNG đạt 120,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 14% kế hoạch đã đề ra. Cổ tức thực hiện 30% bằng tiền. Kế hoạch lợi nhuận vượt kế hoạch do sản lượng tiêu thụ tăng, nguồn khí đầu vào tại khu vực miền Nam ổn định và đáp ứng nhu cầu cho sản xuất. Ngoài ra, giá nhiên liệu thế giới có dấu hiệu phục hồi và tăng hơn so với đầu năm 2016 cũng góp phần giúp CNG đạt được kết quả kinh doanh khả quan.

Năm 2017, CNG Việt Nam ký thêm hợp đồng với một số khách hàng với sản lượng từ 17 – 25 triệu Sm3/năm. Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 980,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 101 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 80,8 tỷ đồng, giảm 32,8% so với thực hiện năm 2016. Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở giá dầu thô thế giới năm 2017 là 50 USD/thùng, giá dầu FO bán lẻ tại Việt Nam là 9.550,13 đồng/kg – chưa bao gồm VAT (tỷ  giá 22.500 đồng/USD). CNG cũng đề ra kế hoạch trả cổ tức 15% bằng tiền cho năm 2017.

Trong phần trả lời ý kiến của cổ đông, ban Lãnh đạo của CNG cho biết, giá khí đầu vào của miền Nam và miền Bắc năm 2017 đều tăng tương đối nhiều so với năm 2016. Diễn biến giá dầu thế giới và trong nước rất khó đoán, giá dầu biến động sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy, VNG khá thận trọng trong xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận để đảm bảo tỷ lệ cổ tức ổn đinh cho cổ đông vào các năm sau.

Năm nay CNG có kế hoạch chi đầu tư khoảng 180 tỷ đồng cho các hạng mục như: nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Nguyễn An Ninh 43 tỷ đồng; xây dựng trụ sở văn phòng VNG Việt Nam 80 tỷ đồng; xây dựng trụ sở văn phòng chi nhánh CNG Phú Mỹ 15 tỷ đồng; đầu tư 2 máy nén khí gần 25 tỷ đồng; đầu tư trạm nạp CNG cho xe Bus tại Quảng Ninh 12,8 tỷ đồng.  

CNG cho biết, với quy mô hiện tại của Công ty thì văn phòng CNG Việt Nam hiện không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, tòa nhà văn phòng này được sử dụng chung với 2 đơn vị khác nên gặp không ít khó khăn trong việc bố trí các phương tiện. Sau khi xây dựng trụ sở văn phòng mới, trụ sở văn phòng cũ sẽ được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cho các đơn vị khác.

CNG cũng đã thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của chủ tịch HĐQT ông Vũ Tuấn Ngọc và bầu bổ sung ông Bùi Văn Đản. Ngay sau đó, HĐQT của CNG họp và bầu bà Nguyễn Thị Hồng Hải làm Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Đại hội đồng miễn nhiệm 3 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 3 thành viên mới.

P.V