Thứ Năm, 12/12/2019 11:25:10 Hotline: 0901 514 799

Cơ bản hoàn thành khung pháp lý thương mại điện tử

12/05/2016 10:05

Viện Nghiên cứu Thương mại tổ chức Hội thảo “Dịch vụ thanh toán điện tử với phát triển thương mại điện tử...

Keyword đầu tiên có dấu

Cơ bản hoàn thành khung pháp lý thương mại điện tử - Ảnh minh họa

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hiện nay ở Việt Nam, thương mại điện tử đang là một lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo các DN và người dân. Trong giai đoạn 2011-2015, khung pháp lý liên quan tới thương mại điện tử đã cơ bản được hoàn thiện theo hướng quy định rõ nghĩa vụ của các DN, đồng thời tăng cường vai trò quản lý của các cơ quan Nhà nước từ Trung ương tới địa phương.

Nhiều văn bản QPPL liên quan tới thương mại điện tử đã được ban hành. Đến nay, ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng đã ngày càng phát triển. Thương mại điện tử không chỉ tập trung tại các thành phố lớn mà đã mở rộng trên phạm vi cả nước. Nhiều mô hình kinh doanh mới, đa dạng đã hình thành và được DN vận hành, triển khai.

Hoàng Ngân