Cơ chế đặc thù Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông

19/08/2016 06:14

Về cơ chế đặc thù của Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2A, Cát Linh - Hà Đông

cơ chế đặc thù dự án đường sắt đô thị cát linh-hà Đông

Tuyến đường sắtCát Linh - Hà Đông - Ảnh: K. Linh

Theo đề nghị của Bộ GTVT, ý kiến của các Bộ: Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính về cơ chế đặc thù của Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2A, Cát Linh - Hà Đông, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT thực hiện việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công của Dự án theo đúng quy định tại Nghị định 37/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 7/7/2016 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Cũng liên quan đến dự án này, trước đó Thủ tướng cho phép trong dự toán, tổng thầu tự quyết định và chịu trách nhiệm việc áp dụng định mức, đơn giá; Triển khai theo hình thức giá hợp đồng trọn gói bảo đảm không vượt giá hợp đồng trọn gói đã được ký kết và không vượt tổng mức đầu tư điều chỉnh đã được phê duyệt; Về lựa chọn nhà thầu nước ngoài thực hiện gói thầu tư vấn đánh giá an toàn hệ thống trước khi đưa dự án vào khai thác, sử dụng, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.

L.C