Cơ chế đặc thù GPMB dự án CHK Long Thành

21/03/2016 15:16

Uỷ ban Kinh tế QH đề nghị cho phép thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB trước khi phê duyệt...

cơ chế đặc thù gpmb dự án chk long thành
Uỷ ban Kinh tế QH khẳng định cần ban hành cơ chế đặc thù về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành

Sáng nay (21/3), Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế QH Nguyễn Văn Giàu đã báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Một trong những điểm đáng chú ý trong báo cáo  của Uỷ ban Kinh tế QH liên quan đến thực hiện 3 đột phá chiến lược là việc xây dựng cơ sở hạ tầng có chuyển biến rõ nét. Hạ tầng giao thông cải thiện đáng kể đã nâng cấp mở rộng toàn tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh và đưa vào khai thác nhiều tuyến đường cao tốc, cảng sân bay mới đáp ứng tốt hơn yêu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa. Mặc dù vậy, báo cáo cũng khẳng định hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn mặt hạn chế, chưa đồng bộ, hiệu quả kết nối chưa cao, chưa có cơ chế, chính sách mang tính đột phá thu hút nguồn lực ngoài nhà nước tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng, chưa cải thiện ùn tắc giao thông nội thị đối với các thành phố lớn nhất là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. 

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, ông Giàu cho biết hầu hết ý kiến tán thành với Báo cáo của Chính phủ về mục tiêu, định hướng, các chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng thông qua, đồng thời đề xuất tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trong đó có việc tiếp tục triển khai đầu tư phát triển cơ hạ tầng đường bộ, nghiên cứu sớm triển khai mở rộng tuyến đường sắt Bắc – Nam và hiện đại hóa, nâng cao năng lực dịch vụ tổng hợp của các cảng biển lớn để giảm chi phí vận chuyển, góp phần tăng năng lực cạnh tranh hàng hóa. Cần quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông tại các vùng khó khăn.

Đặc biệt, báo cáo của Uỷ ban Kinh tế QH nhấn mạnh cần ban hành cơ chế đặc thù về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành, theo đó đề nghị Quốc hội quyết định bố trí vốn và cho phép thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng cho Dự án trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) đảm bảo khởi công và hoàn thành giai đoạn 1 đúng thời gian theo Nghị quyết Quốc hội.

Hoài Vũ - Thanh Bình