Có chứng chỉ đặc biệt mới được lái tàu thủy tốc độ cao

04/12/2014 07:41

"Bằng thuyền trưởng" trước đây được thay thế bằng Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thuyền trưởng.

Có chứng chỉ đặc biệt mới được lái tàu thủy tốc độ cao 1
Người điều khiển tàu thủy tốc độ cao (30km/h) phải có Chứng chỉ chuyên môn đặc biệt

Thông tư này cũng thay đổi tên gọi hệ thống văn bằng cấp cho người điều khiển, làm việc trên phương tiện thủy nội địa, ví dụ trước đây, thuyền trưởng được cấp Bằng thuyền trưởng, còn sắp tới là Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng...

Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn gồm hai loại là Thuyền trưởng (4 hạng) và Máy trưởng (3 hạng). Ba  loại Chứng chỉ là: Huấn luyện an toàn cơ bản, Nghiệp vụ (thủy thủ, thợ máy, lái phương tiện hạng Nhất, Nhì) và Chuyên môn đặc biệt (7 loại: điều khiển phương tiện tốc độ cao, đi ven biển, làm việc trên tàu chở dầu…).

Trong đó, các loại thuộc chứng chỉ đặc biệt là điều khiển tàu tốc độ cao, điều khiển tàu đi ven biển (tàu sông pha biển mang cấp VR-SB), làm việc trên phương tiện đi ven biển, trên tàu chở xăng dầu, hóa chất, khí hóa lỏng. Do thuộc loại đặc biệt nên người được cấp chứng chỉ phải đáp ứng điều kiện cao hơn bình thường. Cụ thể, người dự thi để lấy Chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển, phương tiện loại I tốc độ cao phải  có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng từ hạng Ba trở lên và thực tế đảm nhiệm chức danh này từ đủ 18 tháng trở lên. 

Theo quy định, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN tổ chức thi, cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng Nhất, Nhì trên phạm vi toàn quốc và thuyền trưởng từ hạng Tư, máy trưởng hạng Ba đối với cơ sở dạy nghệ trực thuộc Cục; công nhận kết quả kiểm tra và cấp Chứng chỉ chuyên môn đặc biệt.

Giám đốc Sở GTVT tổ chức thi, cấp bằng thuyền trưởng hạng Ba, Tư và máy trưởng hạng Ba. Cũng theo thông tư, người nước ngoài được phép cư trú hoặc làm việc hợp pháp tại VN được dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Chứng chỉ chuyên môn.

Hồng Xiêm