Có được bồi thường khi chưa nộp phí bảo hiểm theo thời hạn?

29/06/2017 16:59

Tôi có tham gia mua sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Bảo hiểm PVI.

Có được bồi thường khi chưa nộp phí bảo hiểm theo thời hạn? 1

Bảo hiểm PVI không chấp nhận giải quyết bồi thường cho trường hợp khách hàng chậm thanh toán phí theo thời hạn ghi trong hợp đồng.

Hỏi: Tôi có tham gia mua sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Bảo hiểm PVI. Xin hỏi, trường hợp chậm thanh toán phí theo thời hạn ghi trong hợp đồng nếu xảy ra tai nạn tôi có được giải quyết bồi thường hay không?

Bình Nguyên, Hà Nam

Trả lời: Về vấn đề bạn hỏi xin được trả lời như sau. Bảo hiểm PVI không chấp nhận giải quyết bồi thường cho trường hợp khách hàng chậm thanh toán phí theo thời hạn ghi trong hợp đồng.

Khi xây dựng hợp đồng cũng đã quy định rất rõ về thỏa thuận thanh toán phí. Mong bạn thanh toán chi phí đúng hạn để được giải quyết bồi thường nếu không may xảy ra tai nạn.

Chúc bạn luôn khỏe mạnh!

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI