Từ bên ngoài, tòa tháp Sathorn Unique trông giống như các tòa nhà chọc trời khác ở thành phố Bangkok, Thái Lan.
Từ bên ngoài, tòa tháp Sathorn Unique trông giống như các tòa nhà chọc trời khác ở thành phố Bangkok, Thái Lan.
Huy Phong (Theo Insider)