Cơ hội chọn phương thức vận tải rẻ hơn

01/05/2014 14:12

Năng lực vận chuyển đường sắt, hàng hải, thủy nội địa có thể tăng được 30-50% khi siết chặt quản lý tải trọng xe đường bộ, tạo môi trường kinh doanh công bằng và bảo vệ cầu đường bộ.