Một buổi sáng yên tĩnh hiếm thấy trên phố Tôn Đức Thắng lúc 7h30.
Một buổi sáng yên tĩnh hiếm thấy trên phố Tôn Đức Thắng lúc 7h30.
Biển Ngọc