Người phụ nữ đạp xe bán muối đầu năm trong con ngõ nhỏ nổi bật với cờ đỏ sao vàng.
Người phụ nữ đạp xe bán muối đầu năm trong con ngõ nhỏ nổi bật với cờ đỏ sao vàng.
Biển Ngọc