1. Xuất hiện máu trong phân: Đây có thể là triệu chứng của ung thư dạ dày nhưng cũng có nhiều nguyên nhân khác dẫn đến dấu hiệu này. Phân lẫn máu đỏ tươi thường liên quan đến các tình trạng ít nghiêm trọng hơn như bệnh trĩ và nứt hậu môn. Xuất hiện máu trong phân do ung thư dạ dày thường có màu nâu đen và không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ phải chỉ định làm xét nghiệm máu để phát hiện dấu hiệu bất thường.
1. Xuất hiện máu trong phân: Đây có thể là triệu chứng của ung thư dạ dày nhưng cũng có nhiều nguyên nhân khác dẫn đến dấu hiệu này. Phân lẫn máu đỏ tươi thường liên quan đến các tình trạng ít nghiêm trọng hơn như bệnh trĩ và nứt hậu môn. Xuất hiện máu trong phân do ung thư dạ dày thường có màu nâu đen và không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ phải chỉ định làm xét nghiệm máu để phát hiện dấu hiệu bất thường.
Linh Trang (Theo Thehealthy)