Cổ phần "họ" giao thông hấp dẫn nhà đầu tư

07/04/2014 13:37

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong quý I/2014, đã tổ chức 21 cuộc bán đấu giá cổ phần ra công chúng, tương đương 84% tổng số phiên đấu giá của cả năm 2013.


Đáng chú ý, hơn một nửa số doanh nghiệp đấu giá là Tổng Công ty lớn và có đến 12 doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT. Nhiều phiên đấu giá của các doanh nghiệp ngành GTVT hấp dẫn nhà đầu tư, như Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT, giá đặt mua cao gấp 2,4 lần so với giá khởi điểm, Tổng công ty Xây dựng Thăng Long (2,2 lần), Công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội (2,1 lần),…


Kết thúc quý I/2014, có 9 phiên đấu giá bán hết 100% số cổ phần đưa ra chào bán. Đối với IPO, tổng số lượng cổ phần bán được là 90,27 triệu cổ phần, giá trị 1.156,6 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá trị cổ phần trúng giá so với giá khởi điểm và so mới mệnh giá lần lượt là 246,9 tỷ và 253,8 tỷ đồng. Đối với bán tiếp phần vốn Nhà nước ra công chúng, cổ phần trúng giá đạt gần 2,9 triệu đơn vị, giá trị hơn 71,8 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá trị cổ phần bán được so với giá khởi điểm và so với mệnh giá tương ứng là 27,9 tỷ và 42,9 tỷ đồng.

 

Thảo Nguyên