Cổ phiếu Tổng công ty Phát điện 3 thắng đậm năm Covid-19

22/01/2021 16:57

Năm 2020, giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) tăng mạnh cả về thanh khoản và giá trị.

cổ phiếu tổng công ty phát điện 3 thắng đậm năm covid-19

​​​​Giá cổ phiếu EVNGENCO 3 tăng khoảng 85% so với cuối năm 2019.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của EVNGENCO 3 cho thấy, năm qua, tổng sản lượng điện sản xuất đạt 33,2 tỷ kWh, đạt 100,1% kế hoạch EVN giao.

Lợi nhuận sản xuất điện đạt 2.442 tỷ đồng, bằng 132,8% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Tổng lợi nhuận trước thuế của đơn vị này là 2.244 tỷ đồng, đạt 147,4% kế hoạch và tăng 152,6% so với năm 2019.

Đặc biệt, giao dịch cổ phiếu của EVNGENCO 3 (PGV) tăng mạnh cả về thanh khoản và giá trị.

Cụ thể, thanh khoản trong 30 phiên giao dịch gần nhất trung bình khoảng 34.000 cổ phiếu/phiên (tăng 5-6 lần so với cuối năm 2019).

Giá cổ phiếu dao động quanh mốc 18.000 đồng/cổ phần và vốn hóa thị trường đạt khoảng 19.259 tỷ đồng, giá cổ phiếu tăng khoảng 85% so với cuối năm 2019.

EVNGENCO 3 hiện là đơn vị vận hành các nhà máy phát điện lớn nhất Việt Nam (trừ EVN) với tổng công suất 6,3GW, chiếm hơn 16% công suất điện Việt Nam với các nhà máy tiêu biểu như Phú Mỹ, Mông Dương, Vĩnh Tân,…

Cơ cấu công suất hiện nay của EVNGENCO 3 phân bổ khá đồng đều ở cả điện khí, điện than và thủy điện. Các nhà máy điện bao gồm 4 nhà máy nhiệt điện khí, 3 nhà máy thủy điện và 2 nhà máy nhiệt điện than cùng hai công ty con nhiệt điện và 3 công ty thủy điện do EVNGENCO 3 sở hữu 30% vốn.

Hồng Hạnh