Cơ quan nào đào tạo, cấp bằng lái mô tô nước?

03/12/2019 17:30

Người trực tiếp điều khiển mô tô nước trong hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải có giấy chứng nhận lái phương tiện.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Người trực tiếp lái mô tô nước phục vụ vui chơi, giải trí phải có giấy chứng nhận lái phương tiện - Ảnh internet

Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, hiện ở các khu du lịch, vui chơi giải trí bãi biển, hồ du lịch khá phổ biến các phương tiện thủy phục vụ vui chơi giải trí, trong đó có các phương tiện có động cơ như: mô tô nước, xuồng kéo dù lượn.

Hầu hết hoạt động trên đều tự phát, chủ yếu do chủ phương tiện tự quản hoặc quản lý theo quy chế của đơn vị quản lý du lịch. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 48/2019 của Chính phủ (quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước), loại phương tiện trên phải được đăng ký, người lái phải có giấy chứng nhận lái phương tiện.

Trao đổi với Báo Giao thông, đại diện một số đơn vị du lịch ở Nghệ An, hồ Hòa Bình cho biết, đến nay những người được giao điều khiển mô tô nước để phục vụ du lịch chưa có giấy chứng nhận lái phương tiện, cũng như không rõ học theo chương trình nào, cơ quan nào cấp giấy chứng nhận lái phương tiện. Trong khi đó, theo đại diện một số cơ sở đào tạo nghề đường thủy, loại phương tiện trên không phải phương tiện giao thông đường thủy, phương tiện thủy du lịch nên khó xác định đào tạo theo chương trình nào.

Đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, việc cấp bằng (giấy chứng nhận) lái phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước được thực hiện theo Nghị định 48/2019. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 48/2019: Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan xây dựng nội dung, chương trình tập huấn và cấp giấy chứng nhận lái phương tiện. Hiện chưa có quy định hướng dẫn, vì vậy, sau khi quy định về chương trình tập huấn, cấp giấy chứng nhận lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước, trong đó có mô tô nước, được ban hành sẽ được áp dụng vào thực tế.

Nghị định trên cũng quy định, phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước là tàu, thuyền hoặc cấu trúc nổi khác có sức chở không quá 5 người và hoạt động trong vùng nước được cơ quan có chức năng quản lý công bố hoặc chấp thuận, phương tiện phải đăng ký, người điều khiển phương tiện có công suất máy chính trên 5CV phải có giấy chứng nhận lái phương tiện.

Hồng Xiêm