Cơ quan nào kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá?

08/12/2015 13:20

Việc kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước được thực hiện như thế nào? Cơ quan nào chịu trách nhiệm?

Cơ quan nào kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá? 1
Ảnh minh họa.

Hỏi:  

Việc kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước được thực hiện như thế nào? Cơ quan nào chịu trách nhiệm?

Đỗ Quốc Đạt (Hà Đông, Hà Nội)

Trả lời: 

Kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước bao gồm các biện pháp sau đây: Quản lý sản lượng thuốc lá là được phép sản xuất và nhập khẩu, quản lý năng lực máy, thiết bị chuyên ngành thuốc lá; Quản lý nguyên liệu thuốc lá và giấy cuốn điếu thuốc lá; Quản lý nguồn gốc, sự di chuyển và tính hợp pháp của thuốc lá.

Bộ Công Thương công bố công khai sản lượng được phép sản xuất và nhập khẩu thuốc lá để tiêu thụ trong nước của từng doanh nghiệp phù hợp với năng lực sản xuất và nhu cầu của thị trường. Chính phủ quy định cụ thể biện pháp quản lý máy, thiết bị chuyên ngành Thuốc lá, nguyên liệu và giấy cuốn điếu thuốc lá.

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ y dược và trang thiết bị y tế, Cục Y tế GTVT

Ths. BS. Nguyễn Thị Minh Thu