Có sai phạm trong sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu

13/07/2015 13:27

Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phát hiện một số sai phạm trong quá trình sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

có sai phạm trong sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu
 

Việc điều hành giá xăng dầu trong nước giai đoạn 2011-2013 tương đối ổn định, hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Nhưng đầu năm 2011, chính sách điều hành, giá xăng dầu và các quyết định sử dụng Quỹ bình ổn giá chưa phù hợp, không đảm bảo mục tiêu bình ổn giá, làm chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống an sinh xã hội.

KTNN cũng cho rằng, việc công khai và tuyên truyền thông tin về giá xăng dầu chưa tốt, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng và hầu hết các đầu mối nhập khẩu xăng dầu chưa tuân thủ đầy đủ quy định.

Cũng tại cuộc họp báo, KTNN kiến nghị Chính phủ xử lý tài chính hơn 23 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, các khoản tăng thu 4.669,4 tỷ đồng, trong đó tăng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) 4.497,8 tỷ đồng, tăng thu không thuộc NSNN 171,6 tỷ đồng. Các khoản giảm chi 7.460,6 tỷ đồng.

Các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm 3.142,2 tỷ đồng, trong đó nợ đọng thuế 92 tỷ đồng, nợ tiền sử dụng đất 2.673,9 tỷ đồng, nợ khác 376,3 tỷ đồng. Các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN 7.799,5 tỷ đồng...

C.Sơn