Cơ sở đào tạo lái xe phải đáp ứng nhiều điều kiện nghiêm ngặt

01/05/2017 09:41

Thông tư 12 của Bộ GTVT mới ban hành quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở đào tạo lái xe.

Cơ sở đào tạo lái xe phải đáp ứng nhiều điều kiện nghiêm ngặt 1

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở đào tạo lái xe được quy định cụ thể tại Điều 5 của Thông tư 12 - (Ảnh minh họa)

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Thắng Quân, Vụ trưởng Vụ phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ VN) cho biết, Thông tư số 12/2017 thay thế Thông tư 58 được Bộ GTVT ban hành ngày 15/4/2017 và có hiệu lực thi hành từ 1/6/2017 quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở đào tạo lái xe.

Cụ thể: Cơ sở đào tạo lái xe được tổ chức tuyển sinh theo hạng GPLX được phép đào tạo bảo đảm các điều kiện quy định đối với người học về độ tuổi, sức khoẻ, trình độ văn hóa; thâm niên và số km lái xe an toàn đối với đào tạo nâng hạng GPLX; ký hợp đồng đào tạo với người học lái xe ô tô theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Công khai quy chế tuyển sinh và quản lý đào tạo; Được tổ chức đào tạo vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính cho người có nhu cầu, nhưng phải đảm bảo nội dung, chương trình và thời gian theo quy định.

Cũng theo ông Quân, cơ sở đào tạo lái xe được tổ chức đào tạo mới và đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe theo lưu lượng, thời hạn, địa điểm, hạng giấy phép lái xe ghi trong giấy phép đào tạo lái xe; Thu và sử dụng học phí đào tạo lái xe theo quy định hiện hành; Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan khoá đào tạo. Đồng thời, duy trì và thường xuyên tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập của cơ sở đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe.

Cơ sở đào tạo các hạng A1, A2, A3, A4 phải duy trì cơ sở vật chất, kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn theo quy định tại Tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe do Tổng cục Đường bộ VN ban hành và tổ chức đào tạo các hạng này theo đúng phương án hoạt đọng đào tạo đã đăng ký; Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp cho người học lái xe ô tô và máy kéo hạng A4.

Bảo đảm giáo viên khi dạy thực hành lái xe phải đeo phù hiệu "Giáo viên dạy lái xe", học viên tập lái xe trên đường phải có phù hiệu "Học viên tập lái xe". Phù hiệu có tên giáo viên dạy lái xe, học viên tập lái xe, dán ảnh, ghi rõ tên cơ sở đào tạo và do thủ trưởng cơ sở đào tạo lái xe cấp, quản lý theo mẫu quy định; Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên bảo đảm tiêu chuẩn quy định; tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.

Ngoài ra, theo ông Quân, cơ sở đào tạo được đăng ký kỳ sát hạch theo quy định và thực hiện báo cáo đăng ký sát hạch theo quy định sau: Đào tạo lái xe các hạng A1, A2: cơ sở đào tạo lập báo cáo đăng ký sát hạch theo mẫu quy định; báo cáo phải có dấu giáp lai của cơ sở đào tạo.

Đào tạo lái xe các hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E và F: cơ sở đào tạo lập báo cáo đăng ký sát hạch lái xe, danh sách học sinh (báo cáo 1), danh sách đề nghị xác minh giấy phép lái xe đã cấp (đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe), kế hoạch đào tạo của khóa học theo mẫu quy định gửi cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe; báo cáo phải có dấu giáp lai của cơ sở đào tạo.

Báo cáo 1 gửi bằng đường bưu chính và truyền dữ liệu qua hệ thống thông tin GPLX về Tổng cục Đường bộ VN hoặc Sở GTVT đối với đào tạo lái xe các hạng A1, A2 trước kỳ sát hạch ít nhất 4 ngày làm việc, hạng A3, A4 ngay sau khai giảng, các hạng B1, B2, D, E, F không quá 7 ngày sau khai giảng đối với các hạng B1, B2, D, E, F và không quá 15 ngày sau khai giảng đối với hạng C; trưởng ban quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe kiểm tra, ký tên vào từng trang.

Xem thêm Video

Trần Duy