Có sự sống tồn tại trên sao Hỏa?

22:40, 26/03/2015

Tàu tự hành Curiosity mới đây đã tìm thấy thêm những bằng chứng về sự tồn tại của Ni-tơ trên bề mặt sao Hỏa.

H.N