1. Thèm bụi bẩn hoặc muối: 1 con sán dây có thể khiến bạn thèm thứ gì đó không thể ăn được, ví dụ như bụi bẩn. Thèm muối hay thèm ăn bẩn, còn được gọi là triệu chứng pica có thể là một dấu hiệu ban đầu nhưng khá hiếm gặp.
1. Thèm bụi bẩn hoặc muối: 1 con sán dây có thể khiến bạn thèm thứ gì đó không thể ăn được, ví dụ như bụi bẩn. Thèm muối hay thèm ăn bẩn, còn được gọi là triệu chứng pica có thể là một dấu hiệu ban đầu nhưng khá hiếm gặp.
Linh Trang (Theo Thehealthy)