Có thể thêm ngân hàng tham gia gói 30.000 tỷ đồng

06/04/2015 06:44

Ngân hàng Nhà nước đang xem xét khả năng mở rộng số lượng ngân hàng thương mại tham gia gói 30.000 tỷ đồng.

có thể thêm ngân hàng tham gia gói 30.000 tỷ đồng
 

Ngân hàng Nhà nước đang xem xét khả năng mở rộng số lượng ngân hàng thương mại tham gia cho vay gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30 nghìn tỷ đồng và cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện của các ngân hàng thương mại tham gia chương trình, đồng thời có văn bản chỉ đạo kịp thời, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về các quy định, thủ tục liên quan đến đối tượng vay vốn đặc biệt là đối tượng mua, cải tạo nhà ở; có biện pháp tích cực đẩy nhanh nguồn cung về nhà ở xã hội, nhà ở thương mại với giá rẻ. 

Đây là một trong những giải pháp mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra nhằm thúc đẩy giải ngân gói 30 nghìn tỷ khi thời hạn giải ngân gói vay ưu đãi này chỉ còn hơn một năm (đến 1/6/2016). Trong khi đó, tính đến ngày 28/2/2015, tổng số tiền các ngân hàng cam kết cho vay theo gói hỗ trợ nhà ở 30 nghìn tỷ đồng là 11.307,2 tỷ đồng (tương đương 37,7%). 

Hải Quỳnh