Có thể thiếu nước ở nhiều quận tại TP. HCM tối 14/11

12/11/2016 07:40

Các quận 1,3,5,6 và một phần quận 8 có thể bị thiếu nước hay bị đục cục bộ từ 23h ngày 14/11

có thể thiếu nước ở nhiều quận tại tp. hcm tối 14/11

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ tăng cường xe bồn cung cấp nước tại các khu vực.

Ngày 11/11, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) có văn bản thông báo về việc chặn dòng hủy ống nước D1200HH trên đường Pasteur, Trần Hưng Đạo và giảm áp lực cung cấp nước NMN Thủ Đức để phục vụ công tác xây dựng tuyến đường sắt Metro Bến Thành - Suối Tiên, TP.HCM.

Theo đó, Sawaco sẽ cô lập tuyến ống và giảm áp lực cung cấp nước từ 23h ngày 14/11 đến 3h ngày 15/11 năm 2016. Trong thời gian trên, một số quận như: 1,3,5,6 và một phần Quận 8 có thể bị nước yếu, thiếu nước hay bị đục cục bộ khi phát nước trở lại.

Trong thời gian trên, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã có phương án điều tiết mạng lưới cung cấp nước và tăng cường xe bồn cung cấp nước tại các khu vực trong thời gian tạm ngưng nước để di dời, thi công, đấu nối đường ống.

Lê Nghĩa