Có "Tư lệnh ngành" cái gì cũng không dám quyết

11/04/2016 14:35

"Thực tế có chuyện “Tư lệnh ngành” không dám quyết mà cái gì cũng cũng chờ Chính phủ quyết hay cho phép".

có "tư lệnh ngành" cái gì cũng không dám quyết

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định trả lời báo giới bên hành lang Quốc hội

Đó là quan điểm được ông Nguyễn Anh Sơn – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định nêu ra trong cuộc trò chuyện với báo giới về những kỳ vọng vào bộ máy Chính phủ mới vừa được Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Quốc hội vừa tiến hành phê chuẩn hàng loạt chức danh trong Chính phủ cùng các Bộ trưởng, trưởng ngành. Ông đánh giá thế nào về kết quả lựa chọn nhân sự lần này?

Sự đánh giá của ĐBQH với thành viên mới được phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ là khá là phù hợp. Tất cả những đồng chí này có điều kiện trên các hoạt động của mình, ĐBQH biết đến nhiều thì được đánh giá kỹ. Đồng chí nào mới, trẻ, thông tin về hiệu quả hoạt động đến ĐBQH chưa nhiều thì có đánh giá khác.

Tỷ lệ bỏ phiếu ở Quốc hội không phải như xưa, có những kỳ đều trên 90% thì nay sự đánh giá đã sát hơn, có người cao, người thấp. Bỏ phiếu phê chuẩn các thành viên Chính phủ vào cuối nhiệm kỳ cũng có cái hay vì các ĐBQH sau 5 năm đã có kinh nghiệm hoạt động trên nghị trường, có điều kiện đánh giá, cảm nhận đầy đủ các nhân sự được đề xuất.

Sau 5 năm ngồi nghị trường quan sát các lĩnh vực, ngành, ĐBQH rút ra được đồng chí ở ngành ấy, lĩnh vực ấy như thế nào nên bỏ phiếu phê chuẩn khá sát thực tiễn.

Theo ông, việc các thành viên Chính phủ lần này có người khá trẻ tuổi sẽ đem lại đổi mới gì trong quản lý, điều hành?

Trong thành phần nội các mới tuổi bình quân không phải trẻ so với các nhiệm kỳ trước, dù có một vài nhân sự khá trẻ như tân Thống đốc NHNN ở tuổi 46. Nhưng tôi nghĩ như vậy chưa phải là trẻ so với nhiều  nước.

Với những trường hợp trẻ này, các ĐBQH cũng rất cân nhắc khi bỏ phiếu. Với đồng chí trước kia chưa hoạt động sâu trong lĩnh vực được phân công mà được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo thì các ĐBQH cũng rất cân nhắc, nên lá phiếu có người đồng ý, có người không đồng ý. Tỷ lệ đó rất tốt cho những đồng chí được phê chuẩn, phải cố gắng rất nhiều. Giờ phiếu cao ngất ngưởng có khi lại không tốt.

Kể cả bộ máy Quốc hội, một số trường hợp chưa trải qua kinh nghiệm lãnh đạo tại các địa phương, chưa làm lâu trong lĩnh vực được phân công thì phiếu bầu cũng không cao.

Cử tri mong muốn, lĩnh vực nào cũng tìm được đồng chí xuất sắc nhất. Lá phiếu của ĐBQH không phải một chiều mà có sự đánh giá, cân nhắc để có kết quả cuối cùng này. Tôi nghĩ rằng, người dân thấy thế là phù hợp.

Nếu để nói lên một điều gửi gắm, kỳ vọng vào bộ máy Chính phủ mới, ông sẽ nói điều gì?

Không chỉ là mong muốn và gửi gắm của cá nhân tôi mà mọi người đều mong muốn Chính phủ mạnh mẽ, quyết tâm và gắn với dân. Chính phủ phục vụ nhân dân để vượt qua thách thức trong giai đoạn mới, cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; những khó khăn của nhiệm kỳ trước sẽ được giải quyết rốt ráo hơn.

Về quyền và trách nhiệm của các Tư lệnh ngành, có nhiều quan điểm cho rằng chúng ta cần trao quyền nhiều hơn cho các Tư lệnh ngành. Ông nghĩ sao?

Vấn đề này có 2 mặt. Thứ nhất, đúng là “Tư lệnh ngành” cần có quyền hạn nhất định để thực hiện được trọng trách của mình, đó là đòi hỏi. Thứ hai, bản thân những người đó cũng phải thể hiện trách nhiệm, quyết tâm trong việc giải quyết những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình.

Thực tế lâu nay cũng có chuyện “Tư lệnh ngành” không dám quyết mà cái gì cũng cũng chờ Chính phủ quyết hay cho phép. “Tư lệnh ngành” có quyền quyết thì phải sử dụng quyền của mình trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Quan điểm của tôi là ủng hộ làm sao các “Tư lệnh ngành” có nhiều quyền hạn hơn, dần dần phải bỏ quan niệm gần như cố hữu: “bao cấp tư duy, bao cấp cả quyền lực”.

Chính phủ mới nên cân nhắc “Tư lệnh ngành” có quyền và chịu trách nhiệm cũng như phải vươn lên để đủ khả năng quyết đáp những gì thuộc trách nhiệm của mình mà không phải xin ý kiến.

Tất nhiên cái gì thuộc đường lối của Đảng thì phải chấp hành, nhưng đã trao quyền thì phải đủ khả năng thực hiện quyền đó. Mong lĩnh vực nào cũng có những đồng chí tư lệnh ngành mạnh mẽ.

Anh Thư - Ngân Anh (Ghi)