Sáng 6/2 (tức ngày 16 tháng giêng âm lịch), tỉnh Hải Dương tổ chức lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 và Lễ tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.
Sáng 6/2 (tức ngày 16 tháng giêng âm lịch), tỉnh Hải Dương tổ chức lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 và Lễ tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.
Quốc Phương