Các chiến sĩ công an huyện Con Cuông xuyên đêm đội mưa chốt trực ở các điểm sạt lở để cảnh báo phương tiện và phân luồng giao thông tại QL7 (Ảnh: CANA)
Các chiến sĩ công an huyện Con Cuông xuyên đêm đội mưa chốt trực ở các điểm sạt lở để cảnh báo phương tiện và phân luồng giao thông tại QL7 (Ảnh: CANA)
Đại Lâm