Lực lượng công an các xã vùng trũng thấp dùng thuyền giúp dân di chuyển đồ đạc tài sản (Ảnh: CANA)
Lực lượng công an các xã vùng trũng thấp dùng thuyền giúp dân di chuyển đồ đạc tài sản (Ảnh: CANA)
Đại Lâm