Lực lượng CSGT phải đưa xe chuyên dụng giúp người dân đi qua đoạn ngập
Lực lượng CSGT phải đưa xe chuyên dụng giúp người dân đi qua đoạn ngập
Đại Lâm