Công bố danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị vào sáng 28/1

27/01/2016 21:20

Sáng 28/1, danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư... sẽ được báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ngày 27/1 đã bầu đủ 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Ảnh: TTXVN

Theo chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất và đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ được báo cáo Đại hội trong phiên họp toàn thể sáng 28/1.

Chiều ngày 27/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá 12.

Trước đó, ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 Ủy viên trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Cũng trong ngày mai, 28/12, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 sẽ bế mạc.

>>> Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

T.Lưu