Công bố hai trường hợp được mua sắm xe công

05/09/2014 10:26

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 12274/BTC-QLCS hướng dẫn bổ sung việc thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung. 

TIN LIÊN QUAN

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1


Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương mua sắm xe công trong hai trường hợp: Thành lập mới; Do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe ô tô phục vụ công tác.

Việc mua sắm xe ô tô phải đảm bảo các nguyên tắc: Sau khi rà soát, sắp xếp lại, sử dụng hiệu quả tối đa số xe hiện có; Đúng tiêu chuẩn, định mức. Nguồn kinh phí mua xe phải tự sắp xếp, cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 được giao.

Thảo Nguyên