TTCP chỉ rõ nhiều sai phạm sau thanh tra Khu Liên hợp thể thao quốc gia

24/06/2021 19:10

Thanh tra Chính phủ cho biết, việc quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất của Khu Liên hợp thể thao quốc gia có những hạn chế, sai phạm.

TTCP chỉ rõ nhiều sai phạm sau thanh tra Khu Liên hợp thể thao quốc gia 1

Hình ảnh giải tỏa khu 1C Khu Liên hợp thể thao Quốc gia ngày 3/1/2019

Ngày 24/6, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia. Đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả thanh tra cho thấy, những nội dung trong quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất của Khu Liên hợp thể thao quốc gia có những tồn tại, hạn chế, sai phạm.

Trước khi TTCP thực hiện cuộc thanh tra trên, từ tháng 5/2019, hàng loạt doanh nghiệp đang thuê đất tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã gửi đơn đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao... tố cáo khu liên hợp cho thuê đất nhưng không đưa vào sổ sách, thu tiền của doanh nghiệp nhưng không xuất hóa đơn VAT.

Các doanh nghiệp cho biết khu liên hợp đã cho thuê hàng ngàn mét vuông đất nhưng để ngoài sổ sách. Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cũng đang nợ 314 tỉ đồng tiền thuê đất của Nhà nước và không có khả năng chi trả.

Tại buổi công bố kết luận thanh tra, Phó tổng TTCP Trần Ngọc Liêm đề nghị Khu Liên hợp thể thao quốc gia và các cơ quan liên quan sớm triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kiến nghị nêu trong kết luận được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn không thực hiện được vì nguyên nhân khách quan phải báo cáo lên Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch để bộ có báo cáo Chính phủ.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước cũng có kết luận Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình thực hiện việc cho một số đơn vị thuê đất khi chưa được phép.

Khu đất mà khu liên hợp cho thuê ngắn hạn chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Tài chính. Trong quá trình cho thuê, các hợp đồng cho thuê ngắn hạn chưa thực hiện đấu giá, công khai mức giá theo quy định…

Phùng Đô