Công bố kết luận thanh tra việc bổ nhiệm nhân sự tại ACV

30/08/2018 14:48

Sáng 29/8, Bộ GTVT công bố kết luận thanh tra việc bổ nhiệm nhân sự tại ACV.

Công bố kết luận thanh tra việc bổ nhiệm nhân sự tại ACV 1

Bộ GTVT công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước về công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại ACV

Các trường hợp được bổ nhiệm đều được Ban Thường vụ Đảng uỷ và HĐQT thông qua

Trao đổi với Báo Giao thông, Chủ tịch HĐQT ACV Lại Xuân Thanh cho biết sẽ TCT sẽ tiếp thu và nghiêm túc khắc phục triệt để những vấn đề còn tồn tại theo Kết luận Thanh tra của Bộ GTVT.

Sáng 29/8, Bộ GTVT đã công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại TCT Cảng hàng không VN - CTCP (ACV) về công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại ACV.

Về việc thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý trong thời kỳ thanh tra của Người đại diện phần vốn nhà nước, kết luận nêu rõ: ACV đã có quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Tuy nhiên, phần lớn các chức danh lãnh đạo, quản lý đều do Ban Thường vụ Đảng uỷ, HĐQT và Tổng giám đốc ACV quyết định, chưa có sự phân cấp mạnh xuống các đơn vị trực thuộc.

Thanh tra Bộ GTVT cũng chỉ ra rằng từ 1/4/2016 (thời điểm chuyển sang hoạt động theo mô hình CTCP) đến thời điểm thanh tra, ACV đã bổ nhiệm tổng cộng 172 trường hợp giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp (bao gồm cả chuyển đổi chức danh). Trong đó, năm 2016 có 50 trường hợp, năm 2017 có 16 trường hợp (8 cán bộ cấp Ban và 8 cán bộ cấp Phòng do kiện toàn nhân sự CHK quốc tế Nội Bài, Ban Thư ký, Văn phòng điều hành Dự án CHK quốc tế Long Thành mới được thành lập). Năm 2018, ACV bổ nhiệm 106 trường hợp, trong đó, 53 trường hợp trình để bổ nhiệm từ năm 2016, 2017. Cụ thể, tháng 2/2018 có 2 trường hợp, ngày 13/4/2018 có 11 trường hợp, ngày 26/5/018 có 26 trường hợp và ngày 19/6/2018 có 67 trường hợp.

Qua kiểm tra, xem xét các quy định cho thấy, ngay sau khi ACV chuyển sang mô hình công ty cổ phần, Đảng ủy, Ban Thường vụ, Hội đồng quản trị đã quan tâm rà soát, rà soát, ban hành các quy định về quản lý cán bộ. Các quy định đã đề cập khá đầy đủ các nội dung về quản lý cán bộ, như: phân cấp quản lý cán bộ, quy định thẩm quyền, điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, quy trình, trình tự thủ tục, công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Ban Thường vụ, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, cũng đã quan tâm công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức; quy định cụ thể về số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc để làm cơ sở quản lý cán bộ.

Kết quả kiểm tra, xem xét xác suất hồ sơ bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, chuyển đổi chức danh lãnh đạo quản lý của 106 trường hợp (90 trường hợp bổ nhiệm, 7 trường hợp điều động bổ nhiệm và 9 trường hợp chuyển đổi chức danh do thay đổi mô hình tổ chức) cho thấy tất cả các trường hợp được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, chuyển đổi chức danh đều được Ban Thường vụ Đảng uỷ và HĐQT ACV thống nhất thông qua, có ban hành Nghị quyết trước khi Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc ban hành quyết định bổ nhiệm đúng thẩm quyền theo phân cấp.

Ngoài ra, cũng chưa phát hiện trường hợp bổ nhiệm nào trong các đợt bổ nhiệm năm 2018 vượt quy định về số lượng cấp phó.

Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, có 96/97 trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 1 trường hợp bổ nhiệm đội trưởng tại CHK Rạch Giá không đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo Quy chế. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Đảng uỷ ACV đã kịp thời ban hành Nghị quyết 1177 ngừng thực hiện quyết định bổ nhiệm.

Các trường hợp bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm đều thực hiện theo quy trình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế khi làm hồ sơ bổ nhiệm. Việc lưu trữ hồ sơ bổ nhiệm chưa bảo đảm khoa học.

Kết luận Thanh tra của Bộ cũng nêu rõ mặc dù được sự phê duyệt của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT ACV trước khi Tổng giám đốc ký các quyết định bổ nhiệm đối với 67 cán bộ quản lý vào ngày 19/6/2018 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2018) nhưng thời điểm thực hiện việc bổ nhiệm trùng với thời điểm đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV đã có thông báo nghỉ hưu theo chế độ. Điều này đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín chung.

Cần giảm dần cấp trung gian, tăng cường phân cấp quản lý cán bộ xuống cơ sở 

Theo Thanh tra Bộ GTVT, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại nêu trên là do sau khi chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp Nhà nước sang CTCP, ACV đã tập trung kiện toàn tổ chức ở cả cấp TCT và đơn vị trực thuộc. Trong lúc đó, có một số trường hợp đã đề nghị bổ nhiệm từ năm 2016, 2017 nhưng chưa được xem xét, quyết định, điều này có tác động, ảnh hưởng trực tiếp và làm dồn việc bổ nhiệm cán bộ vào thời điểm của năm 2018.

Các nguyên nhân khác được kể đến là việc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý còn tập trung chủ yếu ở cấp Tổng công ty (Ban thường vụ, HĐQT quyết định, Tổng giám đốc thi hành), chưa phân cấp mạnh mẽ xuống đơn vị; Bộ phận tham mưu về công tác cán bộ chưa quan tâm, tìm hiểu kỹ và cập nhật đầy đủ các quy định có liên quan để tham mưu thực hiện theo quy định.

Biện pháp khắc phục được Bộ GTVT chỉ rõ là người đại diện gắn với chức danh lãnh đạo, quản lý phối hợp với HĐQT, Ban Thường vụ Đảng uỷ ACV khẩn trương chỉ đạo, rà soát các quy định, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó, tiếp tục rà soát để quy định theo hướng tinh gọn bộ máy tổ chức, giảm dần cấp trung gian; tăng cường phân cấp quản lý cán bộ xuống cơ sở để gắn trách nhiệm với cấp uỷ, người đứng đầu đơn vị; đồng thời phải có quy định rõ về chế độ trách nhiệm và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thi hành quy chế, quy định nội bộ.

ACV cũng cần tiếp tục xử lý theo thẩm quyền đối với trường hợp bổ nhiệm 1 chức danh đội trưởng ở CHK Rạch Giá; Điều chỉnh lại các quyết định chuyển đổi chức danh lãnh đạo, quản lý cho phù hợp về tên, thời gian giữ chức vụ theo thể thức quy định; Chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của ACV để hoàn thiện; Bảo đảm hồ sơ có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ, thành phần hồ sơ theo quy định, nếu phát hiện tồn tại phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền; Hồ sơ cán bộ phải được lưu trữ, quản trị đầy đủ, khoa học.

T.Bình