Công bố kết quả 10 ngày kiểm tra, giám sát doanh thu thu phí trên QL5

09/04/2019 15:17

Tổng cục Đường bộ VN vừa báo cáo Bộ GTVT kết quả kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thu phí của trạm thu phí số 1 trên QL5...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Trạm thu phí số 1 trên QL5

Tổng cục Đường bộ VN vừa báo cáo Bộ GTVT kết quả kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thu phí của trạm thu phí số 1 trên QL5 thuộc Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) quản lý, khai thác.

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, tổng số thu vé lượt trong 10 ngày khi đoàn kiểm tra, giám sát là: 5.472.785.000 đồng. Bình quân 1 ngày là 547.278.500 đồng. Số thu bình quân 1 ngày trong 10 ngày kiểm tra với bình quân 1 ngày của 10 ngày trước thời điểm kiểm tra liền kề là 547.278.000 đồng /530.629.500 đồng; tăng bình quân 1 ngày là 16.6249.000 đồng; tỉ lệ tăng 3.13% một ngày. Số thu bình quân 1 ngày trong 10 ngày giám sát so với số thu bình quân 1 ngày của 10 ngày cùng kỳ tháng trước (10/2018) là 547.278.500 đồng/519.959.000 đồng, tăng bình quân ngày là 27.319.500 đồng; tỷ lệ tăng 5.25% một ngày.

Tổng cục Đường bộ cho biết, trong 10 ngày kiểm tra, giám sát không có sự cố nào xảy ra. Các dữ liệu về thu phí được lưu trữ trên ổ cứng chưa đáp ứng được yêu cầu về lưu trữ dữ liệu theo quy định tại Thông tư số 49/2016 của Bộ GTVT như: thiếu dữ liệu về video cabin từ ngày 20/11/2017 - 9/11/2018 (354 ngày). Nhà đầu tư cũng chưa thực hiện công bố thông tin tại trạm theo quy định của Thông tư 49/2016. Bên cạnh đó, nhà đầu tư chưa xây dựng phương án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ sao lưu dữ liệu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trình Tổng cục Đường bộ VN xem xét, chấp thuận. Ngoài ra, việc bán vé tháng, vé quý theo quy định của trạm chưa đúng theo điểm b, Mục 1, Điều 8 của Thông tư số 35/2016 của Bộ GTVT. Có tình trạng phương tiện cố tình di chuyển nối đuôi nhau để trốn tránh việc trả phí dịch vụ sử đường bộ; Vẫn còn tình trạng lỗi vé không đọc được phải mở cưỡng bức.

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu VIDIFI khẩn trương xây dựng phương án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ sao lưu dữ liệu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đáp ứng quy định của Thông tư số 49/2016. "Trong thời gian chờ thực hiện nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phải có phương án sao lưu và cam kết bằng văn bản thực hiện sao lưu dữ liệu theo quy định tại Thông tư số 49/2016 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ VN đảm bảo liên tục, đáp ứng được công tác hậu kiểm và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng. Thực hiện lắp đặt bảng công bố thông tin tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định tại Thông tư số 49/2016", Tổng cục Đường bộ yêu cầu.

Trần Duy