Công bố Quyết định thanh tra Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

03/10/2014 14:43

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) và một số đơn vị thành viên. 

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) và một số đơn vị thành viên.


công bố quyết định thanh tra tổng công ty Đường sắt việt nam
Ngành đường sắt đang tập trung thay đổi chất lượng phục vụ.


Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý giá, công tác đầu tư, xây dựng, công tác quản trị, đổi mới doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu VNR. Thời gian thanh tra từ 1/10 đến 31/12/2014. Đợt thanh tra tại VNR trong quý III/2014 nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ.


Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch HĐTV VNR cho biết đã chỉ đạo các ban chức năng, các đơn vị thành viên VNR phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, đảm bảo công tác thanh tra đúng nội dung tiến độ, đầy đủ, chính xác, theo đúng đề cương yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Thiện Anh