Công bố thành lập Ban QLDA Mỹ Thuận, lãnh đạo ban là những ai?

03/02/2021 13:02

Bộ GTVT công bố quyết định của Thủ tướng thành lập Ban QLDA Mỹ Thuận và triển khai các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ban này.

Công bố thành lập Ban QLDA Mỹ Thuận, lãnh đạo ban là những ai? 1

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Sáng nay (3/2), Bộ GTVT tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận và các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm lãnh đạo Ban.

Theo Quyết định số 1311 của Thủ tướng Chính phủ, Ban QLDA Mỹ Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập và là Ban QLDA chuyên ngành giao thông trực thuộc Bộ GTVT; có chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án và chủ đầu tư các dự án theo quy định cùa pháp luật. Ban hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT ban hành các quyết định về công tác cán bộ để Ban QLDA sớm đi vào hoạt động. Theo các quyết định được ký và có hiệu lực từ ngày 2/2/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Thi, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, giữ chức Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận.

Bộ trưởng cũng điều động, bổ nhiệm ông Phan Duy Lai, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận; Điều động, bổ nhiệm ông Diệp Bảo Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận.

Cũng theo các quyết định được công bố, bà Đinh Thị Thúy Hà, Kế toán trưởng Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long được điều động, bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng Ban QLDA Mỹ Thuận; Giao ông Châu Bá Hải, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, làm Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, kể từ ngày 1/2/2021 đến khi có quyết định khác.

Công bố thành lập Ban QLDA Mỹ Thuận, lãnh đạo ban là những ai? 2

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu tập thể lãnh đạo Ban QLDA Mỹ Thuận nhanh chóng ổn định bộ máy nhân sự để đi vào hoạt động

Chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu lãnh đạo Ban QLDA Mỹ Thuận tiếp nối truyền thống của Ban QLDA Mỹ Thuận trước đây, khẩn trương hoàn thiện, kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự để Ban sớm đi vào hoạt động. Bộ trưởng yêu cầu tập thể lãnh đạo Ban QLDA Mỹ Thuận tham mưu cho lãnh đạo Bộ chuyển các dự án đang được Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long quản lý sang Ban QLDA Mỹ Thuận, đồng thời hoàn thiện các thủ tục hành chính để việc chuyển giao được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Cùng đó, phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long hoàn thiện các thủ tục để chuyển Tổng công ty này về Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Đánh giá về các cán bộ được bổ nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết Ban cán sự, tập thể lãnh đạo Bộ đã xem xét, đánh giá từng cán bộ trước khi có quyết định bổ nhiệm. Do đó, các cán bộ được bổ nhiệm, giao nhiệm vụ hôm nay cần nỗ lực hơn nữa, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Tôi có niềm tin tập thể lãnh đạo Ban QLDA Mỹ Thuận sẽ đoàn kết, phối hợp tốt với nhau, cũng như tập hợp, đoàn kết tốt các cán bộ, viên chức trong đơn vị thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng Ban QLDA Mỹ Thuận sẽ sớm trở thành Ban QLDA tốt nhất của Bộ GTVT", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.

Thay mặt các cá nhân được bổ nhiệm, ông Trần Văn Thi cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT. Ông Trần Văn Thi hứa sẽ nhanh chóng hoàn thiện, kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự như chỉ đạo của Bộ trưởng. "Ban QLDA Mỹ Thuận sẽ giữ vững kỷ luật, đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống 25 năm qua", ông Trần Văn Thi cam kết.

Ông Trần Văn Thi sinh năm 1972, có trình độ Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng cầu đường. Từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2016 ông là Phó Tổng giảm đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long. Từ tháng 9/2016 đến 7/2017, ông là Thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long. Từ tháng 7/2017 đến 31/1/2021, ông là Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.

Thanh Thúy